Política de Privacitat

TRIOPS es compromet a protegir la confidencialitat i la privacitat de la informació que se li confia.

 

1. Informació bàsica

Responsable

TRIOPS SL.

Finalitat

Atendre les sol·licituds rebudes per part de l’usuari o titular de les dades (d’ara endavant, ‘usuari’).

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris 

TRIOPS SL.
Si s’escau per al compliment d’obligacions directament exigibles a TRIOPS SL, administracions i organismes públics.

Drets

Accedir, Rectificar i Suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la Informació Addicional.

Informació adicional

Consulteu la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

2. Información adicional

Les presenti Política de Privacitat, regula el tractament de dades personals facilitades per l’usuari a través de la pàgina web (d’ara endavant, el “lloc”) que TRIOPS SL (d’ara endavant, “Triops”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de les Condicions Generals accessibles en tot moment des del lloc.
L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a Triops per a les finalitats assenyalades.

A l’efecte de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, Triops podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: TRIOPS SL és una societat andorrana amb NRT: L-707755-E.

Adreça postal: Mirador d’Ordino B, baix 1 · AD300 · Ordino · Principat d’Andorra.

Telèfon: +376 347 375

Correu electrònic: info@triopssl.com

2.1. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

Triops tracta la informació facilitada per l’usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de consultes i sol·licituds de propostes. No es prendran decisions automatitzades amb base en aquest perfil.

2.2. Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari.

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

2.4. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis les seves dades poden ser facilitades a aquelles empreses col·laboradores de Triops, prestadores dels serveis pertanyents al sector de TI.

En aquells casos en què la sol·licitud de l’usuari així ho justifiqui les dades identificatives podran facilitar-se a altres entitats, incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a Triops.

2.5 Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Triops tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats perquè van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Triops cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Aquesta acció podria comportar un cànon raonable a abonar per l’usuari, en funció dels costos administratius afrontats per a satisfer la sol·licitud, de conformitat amb la normativa.

L’usuari podrà plantejar les qüestions que consideri amb relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos devent per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: TRIOPS SL, Mirador d’Ordino B, baix 1 · AD 300, Ordino, Principat d’Andorra, o per correu electrònic a: info@triops.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu d’identitat.

En cas de no obtenir satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d’una reclamació de tutela de drets.

2.6 Quines galetes utilitza la pàgina web de Triops?

La pàgina web de Triops fa servir únicament les galetes necessàries per al seu funcionament. En el botó de gestió de galetes s’informa degudament i es permet la gestió de les dites galetes. Si no voleu acceptar les galetes mínimes necessàries, haureu d’abandonar aquest lloc.

 

Última actualització gener de 2022.