Condicions generals

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB TRIOPSSL.COM

1. Objecte Triops SL crea i actualitza el lloc web identificat amb el nom de domini www.grafologiapericial.com, a fi de que la informació que conté sigui d’ús públic. L’accés i navegació per aquest lloc web suposa el coneixement i acceptació sense reserves de tota la informació legal i condicions d’ús del mateix. Les presents condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web, però independentment de la mateixes, Grafologia Pericial podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts a través d’aquest. En el cas d’existir discrepància sobre l’estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars d’un determinat servei, prevaldrà el disposat en aquestes últimes. Dades de contacte de Triops SL:

NRT: L-714006-R Telèfon de contacte: (+376) 616 711

2. Àmbit d’aplicació El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.triopssl.com que Triops SL posa a disposició dels usuaris d’Internet.

3. Exclusió de Responsabilitat Triops SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web. Triops SL no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Triops SL no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc. Totes les informacions contingudes se citen a títol d’exemple, sense ànim de ser exhaustives ni completes, ni tenen perquè estar actualitzades, i el seu caràcter és merament informatiu. La informació facilitada per Triops SL és de caràcter general i no suposa assessorament professional o jurídic. Triops SL s’esforça tot el que pot perquè el seu portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del portal i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per la manca d’accés ocasionat per errors de connexió, avaries, o altres incidències no imputables a Triops SL Triops SL no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin alterar el seu sistema informàtic. Triops SL s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’aquests virus o elements lesius.

4. Subscripció de serveis, si n’hi ha. Amb caràcter general l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant l’anterior, l’accés a algun dels serveis que ofereixin o es puguin arribar a oferir a través del lloc web, pot estar condicionat al previ ompliment d’un formulari de subscripció que serà dissenyat per defecte amb els criteris de compliment, minimització i pseudonimització que contempla l’RGPD. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el(s) formulari(s) de consulta o subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la seva contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, el usuari es responsable de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per Triops SL, i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servi a aquest efecte la contrasenya del usuari a causa d’una utilització no diligent per part de l’usuari o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial Triops SL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com del seu contingut.

6. Vincles o enllaços amb el lloc web Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext al lloc web, hauran d’assegurar i es comprometran al respecte de les regles de Triops SL sobre enllaços a la Xarxa. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia URL i ha d’omplir completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina publicada per Grafologia Pericial al seu lloc web. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el contingut publicat en el web de Grafologia Pericial incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del site de Grafologia Pericial. Triops SL no autoritza l’establiment d’un enllaç al seu lloc web des d’aquells llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d’altres llocs web no implica que Triops SL mantingui relacions o estigui associada de cap manera amb el titular de la web en la qual s’estableixi l’enllaç, ni que Triops SL promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, el lloc web de Triops SL pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Triops SL, i Triops SL declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests altres portals o llocs web als quals es pugui accedir per enllaços de les pàgines del lloc web de Triops SL La presència d’enllaços en les pàgines web de Triops SL té una finalitat merament informativa.

7. Restriccions d’accés Triops SL es reserva el dret a denegar a la seva discreció, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari o adreça IP o conjunt d’adreces IP a aquest lloc web o a alguna part del mateix.

8. Dret aplicable i jurisdicció competent L’ús dels elements d’aquest lloc implica l’acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret andorrà, essent els jutjats i tribunals andorrans els únics competents.

9. Modificació de les presents condicions i advertències Triops SL es reserva el dret a modificar les condicions i advertències aplicables a aquest lloc web. Com puc exercir els meus drets? Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l’existència, o no, d’un tractament de les seves dades personals. Així mateix, el RGPD, estipula com a drets de la persona interessada: Accedir a les dades. Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades. Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. A la portabilitat de les seves dades. Oposar-se al tractament de les seves dades. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com retirar el seu consentiment a Triops SL a través del següent correu electrònic info@www.triopssl.com.