icons_nav_base

CONSULTORS

PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
mobile

Accions Efectives

Ens involucrem en els processos de l'empresa per ajudar-vos en la seguretat de les vostres dades.

Compliment
RGPD - LQPD

El principi de responsabilitat proactiva és la pedra angular de la Llei Qualificada de Protecció de Dades.

Test
de Penetració

Utilitzem un procés sistemàtic per a comprovar les vulnerabilitats de les aplicacions i xarxes informàtiques.

Pla Director
de Seguretat

Definició i priorització d'un conjunt de projectes en matèria de seguretat de la informació per tal de reduir els riscos.

Auditoria
de Seguretat

Avaluació del nivell de maduresa de la seguretat d'una empresa, en la qual s'analitzen les polítiques i processos.

lqpd_rgpd_UE_AD

Una oportunitat per millorar l'organització

La correcta aplicació de la normativa requerirà una anàlisi detallada de tots els processos de tractament de dades que es donin en l'organització. Així tindrem ocasió de validar tot el cicle i consolidar l'estructura de treball.

Delimitació de responsabilitat

Tinguem clar qui és el propietari de les dades.

Anàlisi tècnica

Auditem el nostre maquinari i la nostra instal·lació.

Anàlisi Organitzativa

Assignem els rols tot definint processos i instruccions.

Seguretat de la Informació en 6 passos

Cal recordar que la seguretat és un cicle continu. L'evolució de la tecnologia és molt viva i constant, per tant, s'ha de monitorar l'estat de la seguretat i mantenir-se actualitzat.

Actius

Identifica els teus actius i fes-ne l'inventari.

Amenaces

Coneix les amenaces que t'afecten.

Vulnerabilitats

Detecta totes les teves vulnerabilitats.

seguretat

Risc

Determina quin risc pots assumir.

Plans

Estableix plans de contingència i continuïtat de negoci.

Repeteix

La seguretat no és un estat, és una actitud.

Nosaltres

Triops és una empresa de consultoria en tecnologia i serveis d’internet, fundada a Andorra amb gairebé 14 anys d’exercici. Pel que fa a Protecció de Dades i Seguretat de la Informació disposem d’un equip amb un especialista acreditat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per l’INEAF Business School i la Universitat Antonio de Nebrija (titulació homologada per l’AEPD) i un expert en seguretat certificat en ISO / IEC 27001 Lead Auditor per BSI, CISA i CISM per ISACA.